Ställ en fråga
Ställ en fråga
BOKA TID
Ställ en fråga
Kiropraktorakutens Blogg
Läs om kiropraktik och annat av intresse!

Sample Blog

En nyligen publicerad Schweizisk studie pekar mot att patienter med ryggsmärta är nöjdare om de först besöker en kiropraktor framför läkare. Studien har flera svagheter men kan läggas till tidigare studier av högre kvalitet om kostnadseffektivitet vid kiropraktorbehandling. I Schweiz har man ett system där kiropraktorer och läkare är likställda som första kontakt för hjälp med muskuloskeletala besvär, dvs som ersätts av alla typer av sjukvårdsförsäkring. Denna studie har utgångspunkt hos en sjukvårdsrådgivare som är ansluten till flera försäkringsbolag, där patienten ringer in och får råd om sin smärta, och vart man kan vända sig. Alla som ringde för muskuloskeletala besvär i rygg, axel eller höft under en 2-års-period kontaktades efter 4 månader med en enkät om vilken vårdgivare de varit hos, smärta, nöjdhet och sjukskrivning. För en grupp som tillhörde ett medverkande försäkringsbolag beräknades kostnaderna under perioden. Efter 4 månader svarade 30 % av de tillfrågade på uppföljningsenkäten. Eftersom studien är retrospektiv, får man inse det svårt att bedöma skillnad i t.ex. smärta. Däremot kan man sannolikt minnas om man var nöjd med behandlingen, och de faktiska kostnaderna är relativt objektiva. Resultaten visar att patienterna som påbörjade sin behandling hos en kiropraktor var signifikant mer nöjda med sin behandling jämfört med patienterna som började hos en läkare. Skillnaden i kostnad var ungefär 40 % till kiropraktorernas fördel, mest beroende av att läkarna remitterar vidare till övriga konsultationer. Studien innehåller några uppenbara svagheter. En låg svarsfrekvens (915/3051), recall bias (att det är svårt att minnas 4 månader tillbaka) och att endast kostnader för en del (457/3051) av patienterna kunde beräknas. Patienterna som valde kiropraktor var också yngre och hade oftare nacksmärta (jmf med axel/höft-smärta) med hastigare debut av sina besvär än de som valde läkare.

Kontakta Kiropraktorakuten i Linköping
Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

Ring oss: 013 - 10 43 00


KONTAKTA OSS

Kontakta Kiropraktorakuten

Kiropraktorakuten i Linköping
Hospitalstorget 2A
582 27 Linköping
T: 013 - 10 43 00