Ställ en fråga
Ställ en fråga
BOKA TID
Ställ en fråga
Våra Undersökningar
Våra undersökningar är grundliga.

Traditionell Undersökning

Noggrann sjukdomshistoria.
Utvärdering av rörlighet och annan funktion i rörelseapparaten.
Ortopediska tester.
Neurologiska tester.
Kiropraktiska tester.

sEMG

Förkortningen står för Surface Electromyography.
Mätningen sker på huden med hjälp av elektroder (gör inte ont).
Mäter elektrisk aktivitet i ryggradens muskulatur.
Utvärderar mönster av felfunktion.

Termografi

Mäter hudens temperatur utmed ryggraden.
Infraröd sensor används (gör inte ont).
Letar efter skillnader i temperatur mellan höger och vänster sida.


Din kiropraktor hämtar dig i väntrummet och tar med dig in på ett konsultationsrum, där du får berätta varför du kommit till kliniken. Kiropraktorn tar också en noggrann sjukdomshistoria där du bland annat får berätta om vad du har för eventuella besvär, -medicinering, -sjukdomar, -tidigare skador mm.

Därefter görs en grundlig kiropraktisk undersökning där man utvärderar rörlighet och annan funktion i rörelseapparaten. Vidare gör man en fullständig neurologisk och ortopedisk undersökning. Om en röntgen eller annan undersökning behövs remitterar vi dig till sådan undersökning.

På Kiropraktorakuten använder vi oss inte bara av händerna när vi undersöker, utan använder oss också av den mest moderna utrustning som finns att tillgå för kiropraktorer i dagsläget.

Vår Insigt™Millenium Subluxation Station kan hjälpa oss att hitta områden med störd nervfunktion, dokumentera och följa upp dina resultat och ge den mest korrekta behandlingen.

Systemet är registrerat hos FDA i USA och Health Canada. Denna patenterade teknologi är framtagen av Chiropractic Leadership Alliance tillsammans med NASA och är certifierat av "The Space Foundation".

Rymdteknologi


Målet med dessa undersökningar är att upptäcka och precisera nedsatt funktion i ryggraden; något som man inte kan se på en vanlig röntgenundersökning eller undersökning med magnetkamera. Nedsatt funktion av kotorna i ryggen kan leda till nedsatt funktion av nervsystemet. Vi mäter mängden elektricitet i musklerna (sEMG), hudtemperaturen utmed ryggraden (Termografi) och Heart Rate Variabiltiy (HRV) eller hjärtfrekvensvariabilitet.

Sämre funktion i din kropp

Din kropp kan fungera dåligt i flera månader, eller t.o.m. flera år, innan du känner några symptom. Eftersom symptom som regel är det sista som visar sig och det första som försvinner är det viktigt att försöka mäta hur nervsystemet fungerar, och det är därför vi använder oss av den avancerade teknologin som Insight™Millenium erbjuder.

Områden med störd nervfunktion indikeras med färgade staplar. Genom att göra om dessa mätningar kan man dokumentera resultatet av behandlingen.

Surface Electromyography (SEMG)

SEMG utvärderar funktionen av de muskler som stödjer ryggraden. Musklerna kontrolleras av nervsystemet. En subluxation/låsning stör nervsystemets kontroll över funktionen av ryggradens muskulatur. "The Subluxation Station" använder EMG-teknik för att mäta elektrisk aktivitet i ryggradens muskler. Områden med ovanlig spänning eller stress kan identifieras genom att mäta muskelaktiviteten. Dessutom kan förbättringarna under behandlingens gång utvärderas.

Thermografi

Vi letar efter skillnader i temperatur mellan höger och vänster sida på varje nivå i ryggraden.

Denna undersökning utvärderar den delen av nervsystemet som kontrollerar dina organ, körtlar och blodkärl – det autonoma nervsystemet. Förändringar i funktionen av denna del av nervsystemet kan yttra sig som förändringar i hudtemperatur. Normal funktion i det autonoma nervsystemet är viktigt för läkande, hälsa och välbefinnande. Genom att med infraröd teknik noggrant mäta temperaturskillnader mellan höger och vänster sida av ryggraden kan man få en överblick av hur denna del av ditt nervsystem fungerar och hur det svarar på kiropraktisk vård.

Vanliga Frågor och Funderingar

Absolut inte. Man använder inga nålar, elektricitet eller värme överhuvudtaget. Istället hämtar instrumenten information från din kropp.
Målet med dessa undersökningar är att upptäcka och precisera nedsatt funktion i ryggraden; något som man inte kan se på en vanlig röntgenundersökning eller undersökning med magnetkamera. Nedsatt funktion av kotorna i ryggen (subluxation) leder till nedsatt funktion av nervsystemet. Vi mäter mängden elektricitet i musklerna (sEMG) och hudtemperaturen utmed ryggraden (Termografi).
Din kiropraktor vill ha så bra resultat som möjligt för varje patient. Genom att göra om dessa tester med jämna mellanrum kan man följa de förändringar som uppkommer när du känner dig bättre. Det är bevisat att väldigt lite tryck (jämförbar med vikten av en femtioöring) kan störa kommunikationen i nervsystemet oavsett om man känner några symptom eller inte. Hur mäter man då de resultat som följer när detta tryck är borta? Genom att använda sig av den avancerade teknologin som vår Insigt™Millenium erbjuder. Dessa tester kan ge en inblick i hur din rygg och ditt nervsystem fungerar.
Vissa patienter undrar: "Varför måste jag ha behandling när jag inte känner någon smärta?" eller "Hur vet jag att jag får lagom mycket behandling?" Nu kan du faktiskt se de förändringar som uppkommer när du får behandling och det blir lättare att förstå hur mycket behandling man behöver. Genom att använda oss av den här avancerade teknologin kan vi på Kiropraktorakuten ge ett specifikt behandlingsprogram skräddarsytt för just dina problem, och följa upp resultaten av din behandling.
Kontakta Kiropraktorakuten i Linköping
Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

Ring oss: 013 - 10 43 00


KONTAKTA OSS
Kontakta Kiropraktorakuten i Linköping
Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

Ring oss: 013 - 10 43 00


KONTAKTA OSS

Kontakta Kiropraktorakuten

Kiropraktorakuten i Linköping
Hospitalstorget 2A
582 27 Linköping
T: 013 - 10 43 00