Ställ en fråga
Ställ en fråga
BOKA TID
Ställ en fråga
Huvudvärk
Kan en kiropraktor behandla min huvudvärk?
Det primära målet med kiropraktik är att hitta orsaken till din huvudvärk.

Kan ni få den att försvinna?

Det finns många olika typer av huvudvärk och många olika orsaker. Oavsett orsaken till huvudvärken vill man att den ska försvinna. Fort!

Det primära målet med kiropraktik är att hitta orsaken till din huvudvärk.

Är värktabletter en lösning?

Många använder värktabletter för att dämpa symptomen. Det är delvis förståligt då vi ständigt utsätts för reklam i TV för olika typer av värktabletter. Och reklamen lönar sig då många har huvudvärk som en del av sin vardag. Värktabletter kan tillfälligt ta bort dessa varningssignaler, men de rättar inte till orsaken till huvudvärken och de kan ge allvarliga biverkningar, t.o.m. receptfria värktabletter har skördat sina offer.

En vanlig orsak

Eftersom huvudvärk är så vanligt tror vissa att det är normalt, med de är i själva verket ett tecken på att något är fel.

En vanlig orsak till huvudvärk är låsningar eller nedsatt funktion i nacken och ryggen. När kotorna i ryggen och nacken tappar sin normala rörlighet kan känsliga nerver och blodkärl till huvudet bli påverkade och det kan ge upphov till huvudvärk.

Behandling

Många upplever en förbättring med kiropraktisk behandling. Om en grundlig undersökning visar nedsatt rörlighet i nacken eller onormala kurvor i nacken och ryggen ska man överväga kiropraktisk behandling. Vissa patienter upplever en förbättring nästan direkt. Andra upplever att det kan ta veckor eller ibland månader innan man känner sig bättre. Varje patient blir bättre i sin egen takt.

Ta reda på om vi kan hjälpa dig med din huvudvärk!

Vanliga Frågor och Funderingar

Inte nödvändigtvis. De tre vanligaste orsakerna är fysisk belastning, psykisk belastning (t.ex. stress) och kemisk belastning (t.ex. kaffe). Ibland samverkar dessa faktorer. Din kiropraktor undersöker dig grundligt, vilket hjälper oss att identifiera den troliga orsaken.
Smärtan du känner är verklig. Och psykiska orsaker till smärta är ganska vanligt. Dock är detta en vanlig "diagnos" när man har uteslutit allt annat och inte vet vad man ska göra mer. I dessa fall kan man ofta hitta problem med ryggen och nacken som inte har blivit upptäckta tidigare. En grundlig undersökning hjälper kiropraktorn att hitta orsaken.
Vissa patienter märker en förbättring snabbt. För andra tar det längre tid innan de märker någon skillnad, ibland flera veckor eller t.o.m. månader av behandling. Om du har haft huvudvärk under flera år kan det ta lång tid innan du känner dig bättre. Vi kommer att följa upp dina resultat över tid och ändra våra rekommendationer om det skulle vara nödvändigt.
Detta håller på att förändras. Åratal av förutfattade meningar och skepsis, ger vika för vetenskapliga bevis för effekten av vår behandling. Det tar tid att förändra dessa attityder. Men när fler och fler söker alternativ till mediciner och operationer, ökar också de tillfällen då en läkare rekommenderar en kiropraktor.
Kiropraktik fungerar därför att du är en självläkande och självreglerande organism som kontrolleras av ditt nervsystem. Millioner av instruktioner flödar frän din hjärna, genom din ryggrad, och ut till varje organ och vävnad i din kropp. Signaler som skickas tillbaka till hjärnan bekräftar att din kropp fungerar som den ska. Nedsatt rörlighet av kotorna i ryggraden kan störa denna kommunikation genom att irritera nerverna mellan kotorna, och leda till nedsatt funktion i din kropp. Specifika justeringar av kotorna kan förbättra denna kommunikation och hälsa återvänder ofta när nervsystemet kan kommunicera effektivt med resten av kroppen.
Din hälsa och att du känner dig nöjd är vårt enda mål. Om vi inte kan hjälpa dig med din huvudvärk hittar vi någon annan expert som kanske kan göra det.
Kontakta Kiropraktorakuten i Linköping
Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

Ring oss: 013 - 10 43 00


KONTAKTA OSS
Kontakta Kiropraktorakuten i Linköping
Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

Ring oss: 013 - 10 43 00


KONTAKTA OSS

Kontakta Kiropraktorakuten

Kiropraktorakuten i Linköping
Hospitalstorget 2A
582 27 Linköping
T: 013 - 10 43 00